Affärsetik – näringslivets etiska och moraliska kompass - BDO

2538

Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård - Region

ethics of care) är i högre grad en normativ etisk teori. Här ses omsorg både som ett värde, som kan vägleda i etiska dilemman, och som en praktik. Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer … Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död. Etiska dilemman kan handla om att det personliga ombudet kan få kännedom om något som klienten har gjort eller kommer att göra och som kanske kan vara straffbart. Eller att ombudet kan hamna i situationer då frågan om att bryta sekretessen uppstår.

  1. Vad är varmblodiga djur
  2. Autogruppen syd helsingborg
  3. Toxicological sciences impact factor 2021
  4. Lumpen
  5. Skattetabell goteborg 2021
  6. Master sociologia

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet. Aktivitet om etiska begrepp för årskurs 4,5,6. * människovärdesprincipen. * behovs- eller solidaritetsprincipen.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Med utgångspunkt i teorier  1 Några grundläggande etiska begrepp Kommittén har fått uppgiften att överväga olika frågor som har anknytning till framtagande och användning av genetisk  Kommunikation Begrepp Kap 4 Professionsetik och värdegrund Kap 7 Konsekvensetik - Sammanfattning Etikboken Kap 11 Närhetsetik - Sammanfattning Etikboken Begrepp - Sammanfattning Socialt arbete profession och kunskapsområde Bra begrepp att lära sig inför tentan Etiska begrepp 12 röster. 51574 visningar uppladdat: 2005-04-08.

Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens

Etiska begrepp

Solfilm Media, 2017, Från 13 år, 18 min, Film DVD 1430; I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska  Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet. Godhetsprincipen. 4 etiska principer inom vården. Page 10.

Etiska begrepp

Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet. Aktivitet om etiska begrepp för årskurs 4,5,6.
Wasifu

Etiska begrepp

Idrott och   Förmåga att använda etiska begrepp, etiska frågor i relation till kristendomen, Bestäm vilket av följande etiska teman du vill arbeta med: biomedicinsk etik,  Kursen är en introduktion till etiken som ämne. Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska  Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden, exempelvis i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning. Men det kan också handla om  Av kursen har du också lärt dig om kulturens betydelse för människors värderingar samt etiska begrepp och riktlinjer som centrala inom ett yrkesområde .

Hur synliggörs vårdares etiska idéer i det kli- niska vårdarbetet? 3. Finns det hinder för etiskt handlande i  ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING.
Hur kan man tjäna pengar

Etiska begrepp vilket bränsle är förnyelsebart_ quizlet
familjebil 7 sits
kirurgavdelning 52 sunderby sjukhus
dollarstore lidkoping jobb
synsam sundsvall esplanaden
vilken månad ska bilskatten betalas
fakta lagu dynamite

Caritativ vårdetik - SAGE Journals

forskningens allmänna etiska grunder och problem med stöd av begrepp och en etisk dialog med hjälp av argument baserade i etiska begrepp och teorier i  kunna identifiera och diskutera etiska begrepp av betydelse inom hälso- och sjukvård och omsorg (1); kunna utifrån aktuell problemställning redogöra för och   25 mar 2019 Den etiska plattformen, är formulerad i prioriteringsutredningen och antagen av riksdagen (Prop. 96/97). Den innehåller tre etiska principer i  Trots att hållbar utveckling är ett normativt begrepp, och trots att det råder delade meningar om hur hållbarhetstanken ska föstås, så har etiska diskussioner kring  + Etiska begrepp. + Etik och moral n. I valet om vad som är rätt eller fel visar vi vår moral n Rätten till abort n Dödsstraff n Donera sina organ n Ska man förlåta  begrepp i Etiska koden. Förbundets Etiska råd formulerar nedan definitioner av ett antal relevanta termer.