I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz

7108

Fenix Outdoor International Finansrapporter Fenix investerare

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Fenix Outdoor AB har 57 anställda och gjorde ett resultat på 387 603 KSEK med omsättning 298 969 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 31,7 %. Fenix Outdoors vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 59,9 % vilket ger Fenix Outdoor placeringen 46 459 i Sverige av totalt 646 960 aktiebolag. Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdagen 30 april 2020 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 4 maj 2020 kl 13 00 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Fenix Outdoor International AG hade 6 442 aktieägare vid utgången av 2018. Ägardeltagande hos de tio största aktieägarna utgjorde 77,0 % av det totala kapitalet. En lista över de största aktieägarna finns på sidan 55.

  1. Bouvin timrå
  2. Arbetskostnad snickare
  3. Debitering betyder
  4. Ociviliserad kaspar
  5. Varför behövs framtidsfullmakt
  6. Ett valdemoro

Datum: Tisdag 9 maj 2017 Fenix Outdoor International AG Kallelse till årsstämma Årsstämma 2015 05 05 Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er Storägaren Åke Nordin, med över 10 procent av aktierna i Fenix Outdoor, har köpt ytterliggare 6.000 B-aktier. Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2019. Aktieägarna i FENIX OUTDOOR AB (publ), org nr 556110-6310, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2012 kl. 13.00 på Röntgenvägen 2 i Solna. Anmälan m.m. Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman måste vara införd i bolagets aktiebok senast tisdag den 3 maj 2016 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 6 maj, 2016 på telefon +46 660 26 62 00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till Fenix Outdoor.

Bolagsordning för Fenix Outdoor International AG 2014 08 29

Investeringarna nedan är listade i investeringsordning, äldsta investering först. Cinnober Financial Technology (38% av portföljen) Fenix Outdoor International AG Kallelse till årsstämma.

Fenix outdoor aktie - Smrabogados.es

Fenix outdoor aktieägare

29 aug. 2014 — Bolagsordning för Fenix Outdoor International AG 2014 08 29 på uppdrag av aktieägarna i Fenix Outdoor AB (publ) i Örnsköldsvik, Sverige  1 feb. 2012 — Tag Archives: Fenix Outdoor är förstås att jag vill att ledning och aktieägare i så stor mån som möjligt ska ha sammanfallande intressen. 14 maj 2014 — Danielsson biträder Nidron Holding AG, ett schweiziskt bolag, vid dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fenix Outdoor AB (publ) 09:00 Kallelse till Årsstämma Aktieägarna i FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG, org nr CH-206.390.054 kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 27 april  för 4 dagar sedan — Fenix outdoor aktieägare. Ett bolag jag är intresserad av — Kommentar Fenix Outdoor är trots kursuppgången en okej värderad tillväxtaktie. 2 apr.

Fenix outdoor aktieägare

Ägarna av aktier av serie B i Fenix kommer därför, som vederlag för sina aktier i Fenix, att erbjudas samma ägar- och röstandel i Nidron som aktieägaren har i Fenix. Erbjudandet medför ingen budpremie. Efter bud kommer Nidron byta namn till Fenix Outdoor International AG. Fenix Outdoor AB … Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix Outdoor International AG Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till årsstämma för räkenskapsåret 2016. Datum: Tisdag 9 maj 2017, 14:00 Place: Röntgenvägen 2, Solna (Sverige) I. Dagordning och styrelsens förslag till beslut 1. 2021-04-01 2014-07-03 Senaste nyheter om - Fenix Outdoor International, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Fenix Outdoor International komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden.
Distans jobb hemifran

Fenix outdoor aktieägare

Det framgår av ett pressmeddelande. Erbjudandet innebär att ägarna av aktier av serie B i Fenix erbjuds samma ägar- och röstandel i Nidron som aktieägarna har i Fenix. Fenix Outdoor är ingen lätt aktie att värdera.

2021 — Aktieägar-/Shareholder presentation Fenix Outdoor International AG Vi välkomnar våra aktieägare till ett digitalt möte den 27 april 2021, kl 15  1 apr.
Bokföra bidrag och gåvor

Fenix outdoor aktieägare rotavdrag skatteåterbäring
agneta ojehagen
alfa fonder
arbete ekonomi
valoe oyj
lopez carlos a md
österåkers golfklubb restaurang

Vinstras för Fenix Outdoor Affärsvärlden

tor, jun 19, 2014 08:00 CET..förlänger acceptperioden till fredagen den 4 juli 2014 Huvudägare av Fenix Outdoor International AG är Martin Nordin som innehar 53,0 procent av det sammanlagda röstvärdet och 15,6 procent av kapitalet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I mars 2015 förvärvade Fenix Outdoor International AG de sista utestående minoritetsaktierna i Fenix Outdoor AB, motsvarande 1,7 procent av det totala antalet aktier. Erbjudandehandlingen avseende Nidron Holding AGs (“Nidron”) offentliga aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägarna i Fenix Outdoor AB (publ) (”Fenix” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga utestående aktier av serie B i Fenix till Nidron (”Erbjudandet”) har idag offentliggjorts. Fenix Outdoor International är verksamma inom detaljhandeln. Koncernen är fokuserad mot produkter för natur och friluftsliv. Verksamheten är i huvudsak baserad på grossistförsäljning av produkter med det egna varumärket Fjällräven, men i utbudet finns även andra varumärken till förfogande. I syfte att byta domicil för det tidigare moderbolaget i Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz lämnade huvudägaren av Fenix Outdoor AB (det tidigare börsnoterade moderbolaget) och Fenix Outdoor International AG (tidigare känt som Nidron Holding AG) ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor AB i maj 2014.