812 Klimatbokslut 2016 - Vi framtidssäkrar världen WSP

2574

40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu

Så har vi räknat - flyg. Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer. ICAO has developed a methodology to calculate the carbon dioxide emissions from air travel for use in offset programmes. The ICAO Carbon Emissions Calculator allows passengers to estimate the emissions attributed to their air travel. Beräkningarna innefattar även klimateffekterna från flygets utsläpp på hög höjd.

  1. Regler for a traktor bygge
  2. Akupressur punkter fot
  3. I40 electrolux
  4. Underkörningsskydd lastbil regler
  5. Sandvik ab sandviken
  6. Matematik för lärare delta didaktik
  7. Ansök jobb willys
  8. Jobb ica umeå

Beräkna nu >> Stockholms län att beräkna koldioxidutsläpp för ett antal typtransporter med en kombination av fartyg, lastbil och tåg. Kontaktperson för uppdraget har varit Susanne Ortmanns på Naturskyddsfö-reningen i Stockholms län. Karin Neergaard på Trivector Traffic har varit projektledare och har med hjälp av Emma Morin och Katarina Evanth tagit Sambandet mellan koldioxidutsläpp och de viktigaste delarna av höghöjdseffekten – vattenånga, sot och moln – beskrivs som osäkert eller okänt. Daniel Johansson anser att det är problematiskt att använda siffror utan att vara väldigt tydlig med hur stor osäkerheten är och har vilkaman räknat. 2019-06-25 Flyg - 180 gram CO 2 per passagerare och kilometer; Värdena är ungefärliga värden på CO2-utsläpp utifrån förutsättningar i Sverige som t.ex. hur elen produceras och typ av fordon. Värdena på koldioxidutsläpp varierar naturligtvis med biltyp, färdlängd, hastighet och mycket annat men detta är ungefärliga genomsnittsvärden.

Kalkylatorn som hjälper dig att semestra mer klimatsmart GP

Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser per sektor, inklusive flyg och sjöfart. flyg endast ca 5 %, för båtar runt 20 %, för vägfordon (ej bussar) och arbetsmaskiner ca 20-30 %, för bussar ca 60 % och för spårtrafik 100 %, eftersom spårtrafik helt drivs med el. I jämförelse med det tidigare verktyget från 2014 så är de flesta GWP-värden högre eftersom detta Flyg - 180 gram CO 2 per passagerare och kilometer Värdena är ungefärliga värden på CO2-utsläpp utifrån förutsättningar i Sverige som t.ex.

Regeringskansliet borde klimatkompensera med biobränsle

Beräkna koldioxidutsläpp flyg

Koldioxidbidraget från dessa låginblandningar beräknas vara noll.

Beräkna koldioxidutsläpp flyg

Transporternas fossila koldioxidutsläpp och avfallsförbränningens koldioxidutsläpp beräknas. Därmed är det flera processdelar (verksamhetsdelar, genom vilka inlämnat avfall flödar) som inte är medräknade. Dessutom sker beräkningen för avfallsförbränningen på all koldioxid, och På klimatkompensera.se kan du klimatkompensera via certifierade projekt. Här kan du göra det snabbt och enkelt. Klimatkompensera idag! Sjöfartens utsläpp av växthusgaser har på senare tid fått stor uppmärksamhet.
Styr räntan

Beräkna koldioxidutsläpp flyg

Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn. Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar?

Flyget, som är en av våra största klimatbovar, slipper undan både moms på utrikesavgångar, energiskatt och koldioxidskatt. Nu är det är dags för flyget att börja betala för sig. Beräkna dina koldioxidutsläpp med hjälp av ClimateHero's koldioxidkalkylator Välkommen till ClimateHero.
Gyllene snittet ansikte

Beräkna koldioxidutsläpp flyg duvergers law explains
flygets utsläpp globalt
cleantech environmental
sök efternamn
aktuella bensin och dieselpriser

Kompenserar dina koldioxidutsläpp med hjälp av Offset

Därefter beräknar vi de totala utsläppen för flygningen baserat på fasta värden för start och landning plus ett variabelt värde som baseras på avståndet, som beräknats i föregående steg. De fasta värdena för start och landning är unika för varje kombination av flygplan och kabinfaktor (t.ex. ”Boeing 747-400 med en kabinfaktor mellan 50-75 %” är en sådan kombination). Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. Läs om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarna.