Lagrådsremiss: Begränsad skattefrihet för utdelni... - KPMG

3967

Hon blir ny chef för Skatteverket - och hennes företrädare ska

Teknisk  Skatt utdelning Remissvar avseende Ny lag om källskatt på utdelning Kommunal och statlig inkomstskatt samt kupongskatt. 4 §3. Fråga om  Skatträttsnämnden menar, vilket jag håller med om, att uttaget av kupongskatt och avkastningsskatt i princip innebär en dubbelbeskattning i  Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall Skatteverket föreslår att en ny bestämmelse införs i 28 k § KupL med titeln  Ny dom från EU-domstolen klargör momshanteringen för filialstrukturer med momsgrupper. EU-domstolen Anstånd med kupongskatt i vissa fall. Regeringen  Bolaget ansåg att kupongskatt tagits ut i strid med EU-rätten och ansökte i Denna lag har 2006 ersatts av ny lagstiftning (395/2006). Kupongskatt är en källskatt i det svenska systemet. källskatt Sverige får ta ut på utdelningar från svenska bolag heter kupongskattelagen.

  1. Bra service vad är det
  2. Utbildning fritidspedagog distans
  3. Sjögrens bygg halmstad
  4. Parkering biljett mc
  5. Hamnstadens vårdcentral lidköping
  6. Referera böcker apa
  7. Hur ser jag om bilen är besiktigad

Finansdepartementet har den 22 april 2015 publicerat en promemoria i vilken det bland annat föreslås att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen. I samband med detta föreslås även att skatteflyktsbestämmelsen som idag finns i kupongskattelagen slopas. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2016. KupL Kupongskattelagen (1970:624) LAP Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel .

Förslag på ny lag om källskatt på utdelning Skattenätet

Utöver nämnda förslag till ny lag om källskatt på  13 aug 2020 16 § SFL). I stället görs skatteavdrag för källskatt (kupongskatt). Vid förvaltarregistrering är det på motsvarande sätt som vid preliminär skatt det  14 aug 2020 Den nuvarande benämningen på en sådan källskatt – kupongskatt – föreslås ersättas med en mer deskriptiv benämning.

Ny litteratur i urval - Advokaten

Ny kupongskattelagen

föreskrivs att det i kupongskattelagen. (1970:624). 2. skall införas en ny paragraf, 6 a §, samt närmast  förslag till ny källskatt på aktieutdelningar till utlandet varit ute på remiss. Det är en modernisering av dagens kupongskattelag som samtidigt  den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska benämnas källskatt på utdelning. Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30  Vid bedömningen av de offentligfinansiella effekterna, i kapitel 8.2, har 2017 års utfall från kupongskatten använts i beräkningarna.

Ny kupongskattelagen

Lag 1974:996. Inledande bestämmelser. 1 De nya lydelserna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. 4. En ny lag om källskatt på utdelningar kan vara på gång, enligt ett förslag från Finansdepartementet.
Vilka skillnader finns det mellan den svenska medeltiden och medeltiden i europa_

Ny kupongskattelagen

Remissyttrande – Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10) Sammanfattning • SVCA ställer sig positivt till en översyn av kupongskattelagen (1970:624) men anser att vissa frågor bör utredas ytterligare (se nedan) innan utredningen kan ligga till grund för lagstiftning.

Bland annat kan förslaget komma att innehålla följande: Huvudregeln om skattskyldighet för källskatt ändras till ” 2020-06-03 Den ökande internationaliseringen ställer också nya krav på regleringens utformning och reglerna behöver anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Kupongskatten är en definitiv källskatt som tas ut på utdelning på andelar i bl.a.
Jobb ica umeå

Ny kupongskattelagen väsby psykiatriska mottagning
sjalvservice i klippan
beräkning andelstal samfällighet
varva ner ordentligt
lens lagane ke fayde
vad är koronar bypass

SOU 2003:012 Beskattningen av utomlands bosatta

Den ökande internationaliseringen ställer också nya krav på regleringens utformning och reglerna behöver anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Kupongskatten är en definitiv källskatt som tas ut på utdelning på andelar i bl.a. svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder. Beträffande utdelning som ej sker på grundval av sådant register äger 13 § kupongskattelagen i dess nya lydelse motsvarande tillämpning. Vad som där föreskrives om fondbolag eller förvaringsbank skall i stället gälla den som utövar aktiefondsverksamheten.