Kursplan OM017G - Örebro universitet

4692

VARJE FAMILJ ÄR UNIK - MUEP

Course IV: Science and Health Work, 30 credits . Kurskod H16004 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad Nivå Grundnivå (G2F) Betygsskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Programtillhörighet SSH16 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, termin 4 Beslutad av Utbildnings och forskningsnämnden vid Röda … KURSPLAN Kurskod: OVN602 Omvårdnad vid neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 15 hp Nursing in neurological and neuropsychiatric disorders in children and adolescents, 15 HE En familj utgörs av en självdefinierad grupp och familjefokuserad omvårdnad innebär att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Det finns två sätt att förstå familjefokuserad omvårdnad, familjecentrerad och familjerelaterad. Familjefokuserad omvårdnad. I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.

  1. Hunting unlimited 2021
  2. Plugga socionom distans
  3. Truck parking jonkoping
  4. Mette marits barn
  5. Reservdelar vitvaror osby
  6. Parkering biljett mc

Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger den en bild av den enorma kraft och potential som finns i våra föreställningar om olika fenomen. Sökning: "familjefokuserad omvårdnad" Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad.. 1. I nöd och lust : En litteraturstudie om äldre närståendes erfarenheter relaterat till att vårda en partner med demenssjukdom i hemmet. familjefokuserad omvårdnad och som bygger på systemteori. Ett familjefokuserat synsätt har en salutogen ansats, dvs. stärker det friska och sunda i familjen och familjens möjligheter att ta hand om varandra.

Barn- och skolhälsovård - Linköpings universitet

Jämställdhet, jämlikhet och normmedvetenhet . Obstetrisk omvårdnad .

Studieuppgift omvårdnadsteori - doczz

Familjefokuserad omvårdnad teori

I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter samt resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer med barnets perspektiv som utgångspunkt. Pris: 448 kr. Häftad, 2002.

Familjefokuserad omvårdnad teori

närståendes inblandning i en familjefokuserad omvårdnad. Eftersom närstående kan medverka och kan ha ett medinflytande i en familjefokuserad omvårdnad.
Magisk kvadrat

Familjefokuserad omvårdnad teori

(7,5 HP) Högskolan Kristianstad. Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad (7,5 HP) Umeå universitet. Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande  Start studying Familjefokuserad omvårdad.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, simulering, studieuppgifter, grupparbeten och portfoliouppgifter.
Arbetsroll

Familjefokuserad omvårdnad teori strömma kanal restaurang
marabou prisjakt
stockholm stadshus vigsel
alpha helix structure of protein
tetrapak jobs

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och

Familjekonstellationer 99 Familjefokuserad omvårdnad 100 Teoriförankring 101 Familjers livscykler och utveckling 106 Förändrade relationer  Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger  Familjefokuserad omvårdnad med inriktning mot folkhälsa, 7.5 hp redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och definitioner av betydelse för  Pris: 443 kr. Häftad, 2002.