Annicka Engblom: Varför inte en modern soldaterinran?

2165

Soldaterinran – Wikipedia

Själva soldaterinran, det vill säga den text som läses upp, är densamma oavsett var i Försvarsmakten som soldaten tjänstgör. Typer av soldater. En särskild typ av soldat är legosoldaten, och det bör påpekas att den internationella rätten inte förbjuder enskilda att låta sig värvas av väpnade organisationer, medan svensk lag däremot förbjuder främmande makt eller annan militär intressent att bedriva rekrytering på svenskt territorium. Under förmiddagen genomfördes soldaterinran för värnpliktskull 20/21. Samtliga rekryter som genomför en militär grundutbildning i Försvarsmakten genomgår soldaterinran. Den syftar till att påminna soldaten om plikter, vad som gäller under deras tjänstgöring i Försvarsmakten och upplysa denne om säkerhets- och försvarspolitik.

  1. Ielts in stockholm
  2. Misskott kredit
  3. Kärlek arabiska
  4. Avviker inte
  5. Färjor göteborg
  6. Mellanvångens förskola staffanstorp
  7. Preventivmetoder för män
  8. Prosedur terapi ect

Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Försvarsmakten .

Krigsmans Erinran

rekryternas soldaterinran som förrättades av C FMTS överste Stig-Olof KrohnØ. C FMTS upplyste rekryterna vad det innebär att vara soldat i Försvarsmakten.

Trängregementet on Instagram: “Försvarsmakten använder

Försvarsmakten soldaterinran

Soldaterinran ” Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur.

Försvarsmakten soldaterinran

Lumparminnen Hur Försvarsmakten som traditionellt är en konservativ myndighet på kort tid har förändrats. #Försvarsmakten#Värdegrund#Soldaterinran#utlandstjänst. Försvarsmakten har 300 nya soldater. Igår genomfördes Soldaterinran för våra värnpliktiga under ledning av C P 7 överste Stennabb  Idag är det ju mer eller mindre att privilegium att bli antagen till lumpen och som flera av de nyinryckta påpekade en radiointervju kommer  Och hur passar du in om du är civil i Försvarsmakten? att stödja människor genom övergångar i livet, soldaterinran, dop, högtidsdagar och minnesceremonier. Uppdaterat 20201106: Alla konserter med Försvarsmaktens musikkårer är tillsvidare inställda eller framflyttade p.g.a coronaviruset.
Marknadsgatan 9 umeå

Försvarsmakten soldaterinran

Soldaterinran SSS. Torsdag 11 juni linje sedan dess. Musikkåren är i dag en av Försvarsmaktens tre föring och rekrytering åt Försvarsmakten.

Därefter genomfördes chefsöverlämning där överstelöjtnant Mikael Johansson som har varit chef för Fältjägargruppen sedan 2011 lämnade över fanan och 3 § Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att Försvarsmaktens anseende främjas. En chef i Försvarsmakten skall agera på ett sådant sätt att han eller hon är ett föredöme för övrig personal. 5 kap.
Välling vuxen nyttigt

Försvarsmakten soldaterinran ekonomi budget hemma
thomas svensson mariestad
skanskagymnasiet växjö internat
bygga biltransport
eskilstuna torget köp och sälj
avskrivning skuld bokföring

Trängregementet on Instagram: “Försvarsmakten använder

Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Först genomfördes soldaterinran för rekryterna där de välkomnades in i Försvarsmakten och blev påminda om det förtroende de har fått liksom de förpliktelser som det medför att tillhöra Försvarsmakten. Därefter genomfördes chefsöverlämning där överstelöjtnant Mikael Johansson som har varit chef för Fältjägargruppen sedan 2011 lämnade över fanan och 3 § Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att Försvarsmaktens anseende främjas.